KOSZE PRZECIWPOŻAROWE

graf p poż
605a

 

 

 

Istnieje wiele przyczyn zwiększonego ryzyka pożarów, a jedną z nich jest zapalenie się odpadów w koszu na śmieci. Dochodzi do tego najczęściej poprzez wyrzucenia do pojemnika na śmieci niedopałka papierosa, czy też innego żarzącego się przedmiotu. Aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z pożarem zapoczątkowanym przez nieprzemyślane wyrzucenia do kosza łatwopalnych materiałów, firma ALDA zdecydowała się na produkcję serii przeciwpożarowych koszy na śmieci. Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów w gospodarstwach domowych, hotelach, instytucjach publicznych czy też zakładach pracy proponujemy szereg koszy, które w znaczący sposób mogą ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru. Kosze przeciwpożarowe ALDA odznaczają się jedną z trzech kategorii zabezpieczeń przeciwpożarowych: technologia samogasząca, podwyższona niepalność lub właściwości przeciwpożarowe.

666b

 

 

Kosze posiadające technologię samogaszącą są to kosze z serii FIREGUARD. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi pokrywy, mogą zostać bezpiecznie wykorzystane w gospodarstwach domowych. Pokrywa koszy FIREGUARD sprawia, że dym, który wychodzi z tlącego się ognia w koszu zawraca, odcinając tym samym dostęp tlenu. Powoduje to, że ogień dławiony jest w zarodku. Bez pokrywy zaprojektowanej dla linii FIREGUARD dym z kosza wydostawałby się przy bocznych ścianach, a do środka napływałaby duża ilość tlenu, co powodowałoby bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Kosze z serii FIREGUARD w sposób znaczący redukują możliwość zapalenia odpadów w koszu, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa. Dodatkowo kosze FIREGUARD - dostępne w trzech różnych kolorach - prezentują się niezwykle dobrze zarówno w nowoczesnych jak i w klasycznie urządzonych pomieszczeniach.

f610b

 

 

 

 

Kosze z właściwością podwyższonej niepalności, takie jak FREEDOM FRESH HOTEL SAFE, posiadają wkłady z tworzywa o kategorii niepalności V2, co jest potwierdzone sprawozdaniem z badań nr LT/132.201B wykonanym przez laboratorium badawcze J.S. Hamilton Poland S.A. Pozwala to zdusić lub znacząco opóźnić możliwy pożar rozpoczynający się w koszu. Pojemniki na odpady z serii FREEDOM FRESH HOTEL SAFE występują w różnych kolorach i i bardzo dobrze sprawdzają się w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko pożaru.

679e

Niektóre z naszych koszy odznaczają się także właściwościami przeciwpożarowymi. Wybrane produkty z kategorii KOSZE Z KLAPĄ, KUBEŁKI CZY KOSZPOPIELNICE, wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, nie przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia pożarowego w obiektach. Potwierdza to Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, któremu zleciliśmy przebadanie naszych koszy pod względem właściwości przeciwpożarowych. Badanie pokazało, że  kosze z tej kategorii są wytrzymałe na płomień ognia, nie przyczyniają się do podpalenia materiałów w pobliżu i nie ulegają znaczącemu zniekształceniu pod wpływem płomieni. Badania wykazały także, że od momentu podpalenia kosza płomień był zredukowany do minimum w bardzo szybkim czasie.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę ALDA Poland Sp. z o.o. zgodnie z Polityką prywatności firmy w celu obsługi zapytania i dalszej komunikacji z tym związanej. Jednocześnie oświadczam, iż w sposób jasny i zrozumiały zostałam/em poinformowany o przysługujących mi prawach związanych z ochroną moich danych osobowych.